Overpeinzingen

Zo maar een aantal opvattingen en ideeën.

 • Er is een overvloed aan regelgeving en wetten – maar er is weinig tot geen toezicht of handhaving
 • We hebben meningen maar zijn tegelijkertijd hypocriet: We vinden het milieu belangrijk voor onze kinderen / nageslacht maar blijven wel auto rijden of vliegen
 • Elkaar corrigeren met het risico van een slag voor je hoofd moet niet mogen
 • We vinden van alles en van iedereen wat, maar hebben weinig zelfkritiek
 • Regels zijn prima, zolang het ons uitkomt
 • We praten vaak over rechten en bijna nooit over onze plichten
 • Racisme wordt vaak versterkt door degene die het met fanatisme bestrijden
 • Racisme en discriminatie horen hier niet thuis
 • Er is weinig solidariteit en het wordt steeds meer ‘ieder voor zich’
 • Er is weinig respect voor onze medemensen, hulpverleners, gezagdragers
 • De klant wil koning zijn maar gedraagt zich daar niet naar
 • Hoe lager het niveau, hoe banaler vaak het gedrag, maar uitzonderingen bevestigen de regel
 • Met aanpassen is helemaal niets mis
 • Kom op voor jezelf, maar nooit ten koste van een ander
 • Geloof is een potentiële vijand van de waarheid en v.v.