Wetenswaardigheden

Wetenswaardigheden

Oude maandnamen
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Louwmaand
Sprokkelmaand
Lentemaand
Grasmaand
Bloeimaand
Zomermaand
Hooimaand
Oogstmaand
Herfstmaand
Wijnmaand
Slachtmaand
Wintermaand

 

Oude Maten
1 roede
1 voet
1 duim
1 lijn
1 punt
1 morgen
1 gemet
1 hont
1 vierkante roede
3,767 meter
1/12 roede
1/12 voet
1/12 duim
1/12 lijn
0,85 hectare
1/2 morgen
3 gemet
100 honten

0,314 meter
2,61 centimeter
0,21 centimeter
0,018 centimeter

0,425 hectare
0,14 hectare
14,19 m2

 

Windsnelheidstabel
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Windstil
Zwakke wind
Zwakke wind
Matige wind
Matige wind
Vrij krachtige wind
Krachtige wind
Harde wind
Stormachtige wind
Storm
Zware storm
Zeer zware storm
Orkaan
< 1 km/u
1 – 5 km/u
6 – 11 km/u
12 – 19 km/u
20 – 28 km/u
29 – 38 km/u
39 – 49 km/u
50 – 61 km/u
62 – 74 km/u
75 – 88 km/u
89 – 102 km/u
102 – 117 km/u
>117 km/u
Rook stijgt (recht) omhoog
Rookpluimen geven richting aan
Bladeren ritselen
Bladeren en twijgen voortdurend in beweging
Stof en papier dwarrelen op
Takken maken zwaaiende bewegingen
Grote takken bewegen
Bomen bewegen
Twijgen breken af
Takken breken af.
Dakpannen waaien weg
Bomen worden ontworteld
Uitgebreide schade aan bossen en gebouwen
Niets blijft meer overeind

 

Planten met dierennamen
Adderwortel
Apenboom
Berenklauw
Biggenkruid
Bijenorchis
Bokkenorchis
Daslook
Duifkruid
Eendenkroos
Ezelsoor
Ganzenbloem
Geitenbaard
Hanenpoot
Havikskruid
Kattenstaart
Kievitsbloem
Kikkerbeet
Koeienoog
Koekoeksbloem
Krabbenscheer
Leeuwenbek
Lijsterbes
Mottenkruid
Ooienvaarsbek
Paardenbloem
Schapenzuring
Schildpadbloem
Snoekkruid
Vossenbes
Vossenstaart
Wolfsmelk
Zwanenbloem